Eddy De Zutter tekent nachtelijke impressies, gegroeid uit een voortdurende observatie van mensen en dingen en de verschillende communicatiestromen daartussen.
Zoiets als indrukken uitdrukken en het onbestaande tot leven wekken. Dit magisch realisme wordt geboren uit een spontane opwelling, als een ingeving van het ogenblik, een opname van humor, pijn, vreugde, verdriet in evenveel menselijke gelaatsuitdrukkingen. maskers vallen af of worden uitvergroot, gevoelens wordenzichtbaar of vervagen.

ERIK LAUWERS, DICHTERDe werken van Eddy De Zutter zijn uiterst origineel en mesmeriserend. Vanuit een ogenschijnlijke waas dring je langzaam binnen in een geesteswereld van expressieve, primitieve personages die hun eigen verhaal vertellen. De toeschouwer verplaatst zich onbewust in de magnetiserende getekende gezichten naar een andere dimensie; de mysterieuze gevoelswereld van de kunstenaar.

FRANK NOOR, GALERIJHOUDERAls kunstenaar behoort Eddy De Zutter tot de steeds zeldzamer wordende artiesten voor wie, om het met een cliché te zeggen, de kunst nog altijd de hyperindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie is. Hij is geen routine kunstenaar. Voor hem is zijn kunst steeds een weerspiegeling van zijn diepste gevoelens...

KRIS DE WISPELAERE, BURGEMEESTER LOVENDEGEM